#3658 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در گذشته برخی از مجلات انتشارات Hindawi از حیث اعتبار دارای مشکل بودند. که همین امر موجب گردید تا Hindawi اصلاحاتی را بپذیرد.
ژورنال مدنظر شما بواسطه حضور در نمایه های Scopus ، ISC میتواند حائز امتیاز باشد.