#3659 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

وقتی یک مقاله تولیدی توسط سیستم عامل iOS در کنفرانس بین المللی فیزیک هسته ای پذیرفته میشود!

در سال 2013 Jeffrey Beall انتشارات OMICS را بعنوان برگزارکننده کنفرانس های Predatory نیز معرفی نمود. یکی از جالب ترین این رخدادها، پذیرش مقاله یک متخصص فناوری اطلاعات (Christoph Bartneck) در کنفرانس فیزیک هسته ای " 2016 International Conference on Atomic and Nuclear Physics" ظرف سه ساعت پس از ارسال مقاله و درخواست کنفرانس برای مبلغ 1099 دلار بود. نکته جالب توجه آن بود که Christoph Bartneck این مقاله را با کمک قابلیت Auto Complete سیستم عامل iOS بدون هیچ گونه دانش فنی در زمینه فیزیک هسته ای و مملو از اشتباه تهیه نمود! این رخداد طی گزارشی در روزنامه گاردین در اکتبر سال 2016 منتشر شد.

مشاهده گزارش روزنامه گاردین