#3666 پاسخ
avatar
وکیلی

سلام
این مجله اخیرا خیلی از مقالات بی کیفیتی از ایرانی ها را چاپ میکند و به احتمال خیلی قوی کاندیدای ورود به بلک لیست حدید می باشد چون بسیاری از مقالاتی هم که چاپ میکند فاقد ارزش و اصلا در حیطه ی اسکوپ مجله نمی باشد لذا بنظر می رسد به این مجله اگر مقاله ارسال نشود بهتر است.
سپاس بیکران