ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای لوگوی Elsevier پاسخ به : معنای لوگوی Elsevier

#3675 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

لوگوی الزویر

با سلام

لوگوی الزویر درخت نارون ای (elm tree) را نشان می دهد که درخت انگوری دور آن پیچ خورده و بالا رفته و پیرمندی که قصد چیدن انگور دارد. در کنار درخت نیز عبارت لاتین "Non Solus" به معنای "تنها نبودن" درج شده است. این لوگو تمثیل رابطه میان ناشر و محقق است. درخت انگور (علم) بدون ناشر (درخت نارون) به دست محقق (پیرمرد دانشمند) نمیرسد و بالا نمیرود. و عبارت "Non Solus" نیز تاکید بر این پیام است که محقق و ناشر نمیتوانند مستقل از یکدیگر باشند.