#3724 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
اکیدا توصیه به انتخاب مجلات شناخته شده در نمایه های معتبر میشود. بسیاری از مجلات این ناشر “SciencePG” همانند ژورنال مدنظر شما هنوز شناسه ISSN کسب ننموده اند.