#3750 پاسخ
avatar
صمدی

سلام.
مجله در بلک دانشگاه آزاد می باشد و طی تماسی که با وزارت علوم داشتم در لیست جدید وزارت هم می باشد لذا لطفا اطلاع رسانی شود کسی به دام این شیادان نیفتد.