#3780 پاسخ
avatar
vx

باسلام.
دوست عزیز انچه بعنوان ملاک مد نظر واقع میشود تاریخ زمان چاپ میباشد. بنابراین نظر باینکه شما در تاریخ اگوست ۲۰۱۵ اینو چاپ کردین که میشه مرداد ۹۴ ولی این مجله در تاریخ ژانویه ۲۰۱۶ وارد بلک لیست شده؛ لذا از همان اعتبار کما فی السابق برخوردار  و نهایتا قابل استناد تلقی میشود.
عدم اعتبار یک مجله عطف به ماسبق نمیشود.