#3818 پاسخ
avatar
آرین

خود این ژورنال در حال پیگیری نامه های پذیرش جعلی است که برخی افراد و کنفرانس های ایرانی از طرف آنها ارائه می دهند. با یک سرچ ساده می توانید موسساتی را پیدا کنید که از آن سو استفاده می کنند. کلا این ژورنال نامه پذیرش صادر نمی کند.