#3823 پاسخ
avatar
سلطانیان

سلام.
بنده سلطانیان همکار هیئت علمی شما می باشم. مایه ی بسی خرسندی است که چنین وب سایتی راه اندازی شده است. استدعا می شود بفرمایید احیانا این مجله جعلی نمی باشد؟
با تشکر