#3833 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
برخلاف ادعای وبسایت مذکور، فاقد ضریب تاثیر و در نمایه های معتبرشناخته شده قرار ندارد. کثرت نویسندگان ایرانی این ژورنال هندی جالب توجه است! توصیه اکید به انتخاب مجلات معتبر برای ارائه و چاپ نتیجه تلاش تان میشود.