#3835 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده، اما از حیث نمایه های پوشش دهنده، تراز اول محسوب نمیشود. باتوجه به توضیح شما مبنی بر پذیرش دو روزه!، توصیه به بررسی دقیق نحوه ارسال مقالات میشود(از طریق موسسات اقدام شده و یا مستقیما توسط دانشجویان؟)