ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر سرقت علمی Plagiarism پاسخ به : سرقت علمی Plagiarism

#3858 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

بطور معمول ارائه در کنفرانس فقط با بخشی از نتایج کار و آن هم پیش از سابمیت کردن مقاله در ژورنال انجام میپذیرد. به نحوی که حداقل 30درصد مطالب مقاله ژورنال نباید قبلا منتشر شده باشد. بدین ترتیب ارائه نتایج پژوهش هم در کنفرانس و هم ژورنال، امری رایج میان محققین است. اما عدم رعایت دو شرط مذکور و ارائه در کنفرانس پس از سابمیت در ژورنال مصداق duplicate submission است.