ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری پاسخ به : رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری

#3861 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مجله مذکور فاقد اعتبار “علمی-پژوهشی” و یا “علمی-ترویجی” در نمایه نشریات وزارت علوم میباشد