#3869 پاسخ
avatar
ب

این مجله مال دانشگاهی است که رتبه علمی این دانشگاه بین صد دانشگاه برتر دنیاست. این در حالی است که دانشگاهی مثل شریف رتبه 600 داره و دانشگاه تهران 650 است.
بنابراین در اعتبار اون شکی نیست