ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#3871 پاسخ
avatar
قاسمی

دوست عزیز جناب فرهنگ ،
تمامی مستندات اظهاراتم موجود و گفته ام به حق است ،
ولی نگرانی ام از این است که عده ای نام بردن از یک موسسه خاص را کار رقبا دانسته و یا عمدی در تخریب نام آن موسسه بر آن مترتب بدانند.
از این رو سعی کردم نامی از موسسه نبرم ، ولی عاجزانه و صمیمانه از همه دوستان خواهشمندم در کار با این موسسات نهایت دقت و احتیاط را به کار ببرند.