ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر پرداخت هزینه برای سابمیت مقاله پاسخ به : پرداخت هزینه برای سابمیت مقاله

#3885 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
حتی در ژورنال های open-access نیز، هزینه ای جهت سابمیت و تحت داوری قرار گرفتن مقاله دریافت نمیشود. مسئله پرداخت هزینه فقط پس از پذیرش مقاله برای انتشار مطرح است.