#3888 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مجددا توصیه به انتخاب مجلات معتبر میشود. ژورنال مذکور فاقد ضریب تاثیر و از حیث نمایه های پوشش دهنده، تراز اول دیده نمیشود. درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر بحث شد/