ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index پاسخ به : نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index

#3940 پاسخ
avatar
عباسی

حضور ۲۵ مجله ایرانی در جدیدترین نمایه ISI

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایگاه تامسون رویترز یا ISI در سال ۲۰۱۵ میلادی نمایه جدیدی را با عنوان Emerging Science Siteation Index معرفی کرده است و نشریاتی را که در این نظام نمایه شوند چکیده مقالات آنها در پایگاه web of science نمایه شده و در آینده ضریب تاثیر هم دریافت می کند.
رئیس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز یادآور شد: خوشبختانه ۲۵ مجله علمی از جمهوری اسلامی ایران نیز این نمایه را دریافت کرده اند.
وی افزود: برخی از مجلات نمایه شده ایران تنها دو سال دارند و اکثر آنها از تاریخ اول دسامبر ۲۰۱۵ نمایه شده است ولی تمامی مقالاتی که از ابتدای سال ۲۰۱۵ در این مجلات چاپ شده است به طور کلی نمایه خواهند شد.

فهرست مجلات جمهوری اسلامی ایران در این نمایه جدید به این شرح است:

ردیف نام مجلات
۱ International Cardiovascular Research Journal
۲ International Journal of Applied Exercise Physiology
۳ International Journal of Fertility & Sterility
۴ International Journal of Molecular and Cellular Medicine
۵ International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
۶ International Journal of Organ Transplantation Medicine
۷ International Journal of Organizational Leadership
۸ International Journal of Pediatrics – Mashhad
۹ International Journal of Cancer Prevention
۱۰ International Journal of Catalysis
۱۱ International Journal of Neonatologly
۱۲ International Journal of Nuclear Medicine
۱۳ International Journal of Pediatric Hematology and Oncology
۱۴ Journal of Cardiovascular and Thoracis Research
۱۵ Journal of Lasers in Medical Science
۱۶ Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
۱۷ Jundishapur Journal Of Natural Pharmaceutical Products
۱۸ Middle East Journal of Cancer
۱۹ Modern Journal of Language Teaching Methods
۲۰ Molecular Biology Research Communications
۲۱ Physical Chemistry Research
۲۲ Physiology and Pharmacology
۲۳ Research Journal of Pharmacognosy
۲۴ Transacitions On Combinatorics
۲۵ Trauma Monthly