ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه درون دانشگاهی پاسخ به : لیست سیاه درون دانشگاهی

#4009 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
بله، متاسفانه فراوانی و رشد قارچ گونه مجلات نامعتبر از یک سو و عدم به روز رسانی به موقع و منظم لیست سیاه توسط نهادهای مسئول، ضرورتا لزوم تدوین لیست مجلات نامعتبر درون دانشگاهی را جهت حفظ اعتبار موسسات/دانشگاه ها ایجاب میکند. شاید بتوان دانشگاه شهید بهشتی تهران را صاحب بلندترین لیست مجلات نامعتبر درون دانشگاهی کشور دانست.