#4013 پاسخ
avatar
سارا

ببخشيد دقيقا از چه تاريخي اين ژورنال از نمايه تامسون خارج شده، يكي از دوستان چاپ كرده و براي دفاع به مشكل برخورد كرده و دانشگاه تاريخ دقيق ازشون خواسته، ممنون ميشم راهنمايي كنيد