#4023 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

مجتبی : … چرا این مجله توصیه به احتیاط شده است؟… در سایت تامسون و رویترز هم تایید شده …

 

با سلام
درخصوص نمایه ESCI و همچنین پاسخ به پرسش شما پیش تر داده شد.