#4032 پاسخ
avatar
منصور

با سلام

با سرچ نام مجله در سایت scimago journal search رتبه دو یعنی کیو تو نشان داده شد. ولی وقتی انرا در این سامانه سرچ میکنیم توشته در فهرست jcr نیست. ایا این دو سایت متفاوتند؟