#4046 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مذکور دارای دو شناسه p/eISSN است.

Aircraft Engineering and Aerospace Technology
ISSN:0002-2667,1748-8842


پیش تر در رابطه با p/eISSN  بحث شد