#4056 پاسخ
avatar
سمیرا

سلام من خودم مقاله پایان نامم رو تو این ژورنال چاپ کردم دو نمره بم تعلق گرفت و تو مصاحبه دکتری هم نمره بهش اختصاص دادند – بسته به سلیقه دانشگاه ها داره