#4072 پاسخ
avatar
مهدی

سلام . باتوجه به اینکه من جهت دفاع از رساله نیاز به پذیرش از یک مجله دارم آیا مجله شما معتبر می باشد یا به عبارتی در بلک لیست وزارت علوم ایران نیست.