#4083 پاسخ
avatar
Shahram

سلام، در صورتی که اهداف (Scope) مجله را ملاحظه بفرمایید، موضوعات متنوع در شاخه های مختلف علوم را پوشش می دهد و اساساً تمامی این قبیل مجلات فاقد اعتبار هستند.