#4093 پاسخ
avatar
ماهان

بنظر شما این ژورنال ارزش چاپ مقاله رو داره؟

یه سوال دیگه :
از نظر شما این که یه ژورنالی تو اسکوپوس ایندکس شده باشه ارزش بیشتری داره یا ژورنالی در لیست مسترز ژورنالز؟