ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟ پاسخ به : معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟

#4117 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

⁉️ پیشنهاد عضویت در هیئت داوری یا کمک به یغماگری!!

🔸 دریافت دعوت نامه عضویت در هیئت داوری یک ژورنال میتواند بسیار ترغیب کننده باشد! موقعیتی که معمولا به ندرت و آن هم به پژوهشگران شناخته شده در یک فیلد تخصصی پیشنهاد میشود.

🔹 اما از سوی دیگر، تمام آرزوی یک ناشر یغماگر (predatory publishers ) اعتبارسازی برای خود از طریق کثرت نام اشخاص و دانشگاه های منتسب به آنها است. بدیهی است که در چنین فضای مه آلودی پذیرش چنین دعوت نامه هایی میبایست با احتیاط و دقت بسیار انجام گیرد.آن هم برای یک پژوهشگر جوان!

🔸 برای یک نمونه از این رخداد تلخ میتوان انتشارات Science PG را نام برد. انتشار بیش از 400 ژورنال دسترسی-آزاد بدون پوشش نمایه های معتبر! اما پوشش چشم گیر محققان هموطن ایرانی (با ذکر نام دانشگاه و انضمام عکس خود) در هیئت داوری آنها!

🔹بدیهی است که موسسات/دانشگاه ها میتوانند با تنظیم مقررات و قوانینی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود، در حفظ اعتبار نام دانشگاه خود تلاش نمایند.