#4127 پاسخ
avatar
علیرضا

سلام
احتراما مجلهOPEN JOURNAL OF ECOLOGY
Quarterly ISSN: 2162-1985
 در آخرین بلک لیست دانشگاه ازادتا تاریخ  ۹۶/۶/۱موجود نیست, در واقع مجله ای که در لیست سیاه است تشابه اسمی داره یعنی
P-2161-7570
E- 2161-758
OPEN JOURNAL OF GEOLOGY
همینطور در لیست سیاه وزارت بهداشت هم نیست,لطفا راهنمایی بفرمایید.