#4137 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

یکتا: … ایا جزو مجلات علمی ترویجی معتبر حساب میشه؟ …

 

با سلام
ملاک داشتن اعتبار "علمی-ترویجی"، حضور در فهرست مجلات مورد تایید وزارت علوم است.

http://journals.msrt[dot]ir