ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟ پاسخ به : معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟

#4141 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

وقتی آدرس یک ناشر، خانه ای در حال فروش باشد!

انتشارات "Avens Publishing Group" یک نمونه دیگر از predatory publishers هندی است. که وانمود میکند دارای دفتری در امریکا است.