ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای Awaiting assignment در فرآیند داوری پاسخ به : معنای Awaiting assignment در فرآیند داوری

#4148 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نازنین: … Awaiting assignment دقیقا به چه معنی هست؟ …

 

با سلام
سردبیر ژورنال در جستجوی داور برای مقاله است.

حالت Awaiting reviewer assignment نیز انتظار برای پذیرش داوری توسط داور انتخابی را نشان میدهد.

 

نازنین: … مقاله دو هفته در این حالت باشه، نرمال هست؟ …


بستگی به ژورنال و موضوع مقاله شما دارد. اما دو هفته زیاد نیست