ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology پاسخ به : International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology

#4169 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
توصیه نمی شود. ادعای وبسایت این ژورنال نیز مبنی بر داشتن ضریب تاثیر، غیرواقعی است. .