#4200 پاسخ
avatar
فاطمه

با سلام. احتراما درخواست دارم که بفرمایید مجله International Journal of Scientific Management and Development به آدرس http://www.ijsmd[dot]com مورد تایید وزارت علوم هست یا خیر؟
همچنین بفرمایید مجلات داخلی علمی پژوهشی را با چه معیاری باید تشخیص دهیم که مورد تایید وزارت علوم است یا خیر؟
بسیار متشکرم
فاطمه بیگی
کارشناس ارشد مدیریت شهری