ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر جواب ندادن ژورنال! پاسخ به : جواب ندادن ژورنال!

#4218 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

امیدواریم که ژورنال انتخابی شما معتبر بوده باشد. توصیه میشود به سایر آدرس های موجود در وبسایت ژورنال ایمیل ارسال کنید. برای اطمینان از رسیدن ایمیل بدست سردبیر و دیگران نیز "read receipt" را فعال نمایید. با تمام این اوصاف اگر باز هم پاسخی دریافت نکردید، میبایست درخواست بازپس گیری مقاله "withdrawal request" را ارسال کنید. به یاد داشته باشید مادامی که تایید فرآیند withdrawal را دریافت نکرده اید، نمی توانید برای ژورنال دیگر ارسال نمایید. چراکه مشمول duplicate submission خواهید شد.