ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#4229 پاسخ
avatar
ازاده

سلام میخاستم بدونم موضوعد پایان نامه چقد در پذیرش در دکترا و مقاله مروبط ب ان چقد در اکسپت کردن تاثیر داره…اگ موضوع پایان نامه رابطه ای باشد ایا در پذیرش دکترا متاثر است؟