#4265 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

قاسم: این سایت ظاهرا هر نظر بدون استناد را منتشر می کند….


توصیه به مطالعه تلاشهای Jeffrey Beall میشود.

بحث مربوطه به تاپیک مستقل (اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall) منتقل شد