ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall پاسخ به : اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall

#4286 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

کثرت پژوهش های انجام شده توسط دیگر محققین در ارزیابی مجلات بی کیفیت مبتنی بر فهرست Jeffrey Beall ، بعلاوه بازخوردهای رسمی نمایه های معتبری نظیر DOAJ به نتایج کار ایشان دال بر صحت قابل قبول این فهرست دارد. در این بخش به برخی از این مقالات اشاره کردیم.

 

قاسم: …سایت  آقای جفری بیل به دلایل دعاوی مختلف قانونی مجبور به تخلیه آن شده …
 

علت توقف وبسایت ایشان تاکنون بطور رسمی اعلام نشده است. مرجع خبر خود را بیان کنید/

 

قاسم: … افرادی که علیه این فرد اقامه دعوا کرده اند  در سایت دیگر بسیاری از واقعیات های تلخ را راجع به این فرد منتشر کرده اند ….
 

استناد به یک وبسایت سراسر توهین به یک شخصیت شناخته شده و مشغول به کار در دانشگاه Colorado صحیح نیست. رفرنس دعوای اقامه شده را معرفی کنید.

 

قاسم: … برای جلوگیری از اوپن شدن تمامی مجلات در دنیا … جفری بیل را استخدام کنند …
 

مطلقا تلاش Jeffrey Beall برای جلوگیری از اوپن شدن مجلات نبوده.