ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall پاسخ به : اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall

#4291 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

قاسم: … ایشان دیگر به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه کلورادو نیستند…

ازابتدا هم عضو هیئت علمی نبودند

 

قاسم:… تهدید به اخراج شدند…

بله، ایشان در نقلی دلیل توقف وسایت خود را حفظ موقعیت شغلی و اجتماعی خود قلمداد کردند. اما این مطلب دال بر نادرستی مطلق این فهرست نمیتواند باشد.

 

قاسم:… یکی از دلایلی که بسیاری اعتقاد داشتند اقای جفری بیل به دنبال اخاذی بوده همین سایت هینداوی بود…

معرفی انتشارات Hindawi بعنوان یغماگر در ابتدا توسط خود ایشان انجام گرفت و صحت همین تشخیص نیز موجب پذیرفتن خطا و اصلاح عملکرد این ناشر شد و انعکاس این تشخیص را در نمایه های معتبر متعدد میتوان دید. اطلاق عنوان "اخاذی" برای چنین رخدادی صحیح نیست.

 

مجددا توصیه به مطالعه کثرت پژوهش های انجام شده توسط دیگر محققین در ارزیابی مجلات بی کیفیت مبتنی بر فهرست Jeffrey Beall میشود.