ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall پاسخ به : اعتبار لیست جفری بیل Jeffrey Beall

#4295 پاسخ
avatar
قاسم

اگر آقای جفری بیل ریگی در کفشش نبود به یک باره سایت خود را خالی نمی کرد. حداقل یک خبر در سایت خودش می گذاشت که دیگر خسته شده و نمی خواهد ادامه بدهد. وجود سایت ایشان با آن همه هجمه علیه تمامی ناشران اوپن تکست زمینه دعاوی متعدد را ایجاد کرده بود که در حال حاضر ظاهرا از بین رفته است. ایشان تلاش بسیاری در خراب کردن کل مجموعه اوپن تکست در سایت خود کرد. مجموعه ایشان تقریبا تمامی ناشران نمایه شده در سایت DOAJ را نیز شامل می شد.

جالب اینجا است که طیف گسترده ای از مجلات نمایه شده در سایت آی اس آی که اخیرا پذیرفته شده اند توسط ناشرانی بوده اند که خود در لیست این قرد بوده اند. سیستم اوپن تکست در حال رشد است. متاسفانه ناشران بد هم که بیشتر در هند و پاکستان هستند نیز از این سیستم سو استفاده می کنند که انشا الله در اینده یکی پس از دیگری از ناپدید خواهند شد و تنها سایت های معتبر باقی خواهند ماند.