ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟ پاسخ به : معنای نشریات یغماگر (Predatory journals) چیست؟

#4307 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

روند افزایشی تعداد مجلات یغماگر در نمایه PubMed
علیرغم اعتبار نمایه PubMed متعلق به کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا ، مطابق گزارش نشریه Nature به نقل از ژورنال Lancet، در بررسی طول یک دوره شش ماهه در سال اخیر شاهد افزایش تعداد مجلات یغماگر (Predatory Journals) در نمایه PubMed بوده ایم.

 

مشاهده مقاله "PubMed should raise the bar for journal inclusion" منتشرشده در ژورنال The Lancet