ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تصحیح اشتباه در مقاله منتشر شده پاسخ به : تصحیح اشتباه در مقاله منتشر شده

#4316 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

توصیه می شود با شرح اشتباه و تاثیر آن بر محتوای مقاله با ژورنال طرح موضوع نمایید. ژورنال میتواند نسخه آنلاین مقاله را بروزرسانی کند و یا بصورت note , comment به صفحه مقاله، توضیحات شما را بیافزاید. مطمئنا این رفتار هیچ اثر منفی بر مقالات آتی شما ندارد و در واقع بیانگر صداقت و تعهد دانشگاهی شما است. برخی ژورنال ها در سامانه مدیریت مقالات خود این امکان را فراهم کرده اند تا نویسندگان و یا خوانندگان مقاله، نظرات و اصلاحات خود را ارسال نمایند.