#4327 پاسخ
avatar
عبدی

این مجله هر دو سال یک شماره چاپ میکنه و به هیچ وجه اکسپت های دریافتی واقعی نمی باشد. طی مکاتبه ای که با نشریه جهت چاپ دو مقاله داشتم آنان درخواست بررسی مقالات منو رد کردند و گفتند به هیچ عنوان از ایران مقاله ای تا حالا پذیرش نداده ایم و همچنین گفتند که این نشریه اصلا چیزی به نام گواهی پذیرش به نویسنده ارائه نمی دهد و مقالات پس از فرایند پیچیده داوری چاپ میشوند. بنابراین با اطمینان کامل میتونم بگم که هیچ موسسه ای نمیتونه ادعای اکسپت مقاله از این نشریه را داشته باشه و هر اکسپت ارائه کنه غیر واقعی و ساختگی می باشد.