ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تشکر از سردبیر و داوران بخاطر پذیرش مقاله پاسخ به : تشکر از سردبیر و داوران بخاطر پذیرش مقاله

#4360 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

تشکر از سردبیر و داوران پس از دریافت اکسپت مقاله، شیوه رایجی در عرف دانشگاهی نیست. بلکه میتوان با ادبیاتی دیگر در هنگام پاسخ به نظرات داوران، از آنها و سردبیر بخاطر نظرات ارزشمند داده شده و درنظر گرفتن مقاله جهت انتشار تشکر نمود. به هرحال که اگر علاقه مند به ارسال نامه "تشکر" هستید مانعی برای شما وجود ندارد.