#4372 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
هر دو آدرس ذکر شده متعلق به دانشگاه unimap هستند، ولذا از حیث جعل شدن نگران نباشید، فقط بدلیل تغییر نرم افزار سابمیت مقاله، آدرس آن جابجا شده است. میتوانید آدرس جدید و رسمی آن را با مکاتبه
editor.ijbt@unimap.edu[dot]my

استعلام نمایید. هرچندکه در تصویری که ضمیمه کرده اید راهنمایی شده اید.