#4381 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

با سلام و تشکر از مشارکت و معرفی ژورنال


بله، ژورنال معتبر اتریشی "Zeitgeschichte" با موضوع تاریخ جعل شده است. متاسفانه در وبسایت جعلی شاهد مشارکت گسترده نویسندگان ایرانی با تنوع موضوعی بسیار متنوع در مقالات هستیم.

این ژورنال متعلق به دانشگاه "University of Vienna" بوده و به زبان آلمانی منتشر میشود. و وبسایت اصلی این ژورنال نیز در زیردامنه وبسایت دانشگاه قرار دارد.

 

وبسایت اصلی : http://www.verein-zeitgeschichte.univie[dot]ac.at/zeitschrift-zeitgeschichte

وبسایت جعل شده: zeitgeschichte[dot]net