ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال پاسخ به : ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال

#4388 پاسخ
avatar
سعید احمدی

سلام

من میخوام برای کاهش زمان چندین درخواست همزمان برای ژورنال ارسال کنم آیا اینکار رو توصیه میکنید؟

 

پاسخ داده شد