ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#4423 پاسخ
avatar
kafsabizrin

سلام بسیار عالی و بینظیر بنده نیز دانشجوی دکترای دانشگاه تهران هستم
سه تا مقاله ارسال برای چاپ کردم و این انجمن به من کمک خوبی کرده

شاید شما جاییی از قوانین را رعایت نکردین که مقاله هاتون رد می شوند