#4451 پاسخ
avatar
امین

سلام ایا ژورنال زیر برای چاپ مقاله در رشته روانشماسی بالینی اعتبار دارد و نمره پابان نامه به ان تعلق میگیرد؟
مقاله یکی از دوستان بنده توسط یکی از موسسات یک روزه پذیرش شده است توسط یک نفر دیگر با میلغی پول اما شخص دیگری میگفت که این مجله در بلک لست تصویب شده و به زودی در لیست منتشر خواهد شد.
لطفا راهنمایی بفرمایید.
QUID-INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA
issn:1692-343X