ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر کاور لتر cover letter چیست؟ پاسخ به : کاور لتر cover letter چیست؟

#4483 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

کاور لتر نامه ای است که به مقاله، رزومه، پروپوزال و یا هر سند دیگر ارسالی شما با هدف توضیح محتویات سند و ایجاد انگیزه در خواننده پیوست می شود. باتوجه به طولانی بودن مقالات، پروپوزالها، تهیه یک نامه مختصر (Cover letter) در فرآیند سابمیت مقاله در بسیاری از ژورنال ها ضروری بوده و عدم تهیه آن ممکن است موجب بی توجهی سردبیر ژورنال به سند ارسالی شما شود.


بنا به اذعان سردبیر ژورنال ها نیز از میان صدها مقاله سابمیت شده، اولین عامل ایجاد ترغیب و اثرمثبت و شروع یک دیالوگ با نویسنده از کاورلتر مناسب آغاز می شود. بدیهی است نگارش این نامه با عجله و ذکر اطلاعات اولیه عنوان مقاله، نام ژورنال و اطلاعات تماس نویسنده مسئول، نامناسب است.


در ادامه، فهرست برخی از مطالب ضروری مندرج در کاورلتر را بعنوان یک چک لیست ارائه میشود:


عنوان مقاله و اطلاعات مربوط به نویسنده مسئول


– گزارشی مختصر و کوتاه (در حد سه چهار جمله) از نتایج کار:

از توضیحات فنی پرهیز کنید و بیشتر به نوآوری و تاثیر کارشما بر ادبیات تحقیق بپردازید.


– انگیزه ارسال مقاله به این ژورنال:

کوتاه توضیح دهید که چگونه مقاله شما در حوزه (scope) ژورنال بوده و مورد علاقه خوانندگان این ژورنال قرارخواهد گرفت.


– تعهداخلاقی:

ضروری است اذعان به رعایت تعهدات اخلاقی ارسال و چاپ مقاله داشته باشید. این مقاله نتیجه کار شما است و قبلا تمام و یا بخشی از آن در جایی دیگر منتشر نشده و تحت داوری هم نمی باشد. و اینکه تمام نویسندگان برای ارسال مقاله به این ژورنال موافق اند.

 

متن نمونه یک کاور لتر (cover letter) جهت ارسال مقاله

 

Sample cover letter

 

[Your Name]
[Your Affiliation]
[Your Address]

 

[Date]

 

Dear [Editor name],

I/We wish to submit an original research article entitled “[title of article]” for consideration by [journal name].

I/We confirm that this work is original and has not been published elsewhere, nor is it currently under consideration for publication elsewhere.

In this paper, I/we report on / show that _______. This is significant because __________. 

We believe that this manuscript is appropriate for publication by [journal name] because it… [specific reference to the journal’s Aims & Scope]. __________. 

[Please explain in your own words the significance and novelty of the work, the problem that is being addressed, and why the manuscript belongs in this journal. Do not simply insert your abstract into your cover letter! Briefly describe the research you are reporting in your paper, why it is important, and why you think the readership of the journal would be interested in it.]

 

 

We have no conflicts of interest to disclose.

If you feel that the manuscript is appropriate for your journal, we suggest the following reviewers:

 

[List reviewers and contact info, if requested by the journal]

Please address all correspondence concerning this manuscript to me at [email address].

Thank you for your consideration of this manuscript.

Sincerely,

[Your name]